Visie

AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.

AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenootjes die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.

Onze drie speerpunten zijn:

  1. Kinderen een veilige, blije schooltijd bieden
  2. Kinderen veel leren, zodat zij op de juiste plek terecht komen in het voortgezet onderwijs
  3. Kinderen een brede kijk op de wereld meegeven

Strategie

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.

Stichting vrienden van AMOS unIQ

Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen van AMOS unIQ brengt extra kosten met zich mee, kosten die niet gedekt worden door de reguliere rijksbekostiging. Om extra geld in te zamelen is de stichting ‘vrienden van amos uniq’ opgericht. Gemeenteraadslid Werner Toonk is een van de bestuursleden: ‘ik reken erop dat er voldoende bedrijven zijn waar bijzonder talent gewaardeerd wordt en die hun bijdrage willen leveren’.

De Stichting Vrienden van AMOS unIQ is op 31 december 2013 opgericht. Met als doel het bevorderen en in stand te houden van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam en directe omgeving. Draagt u het hoogbegaafdenonderwijs in Amsterdam een warm hart toe? Word dan ook vriend van AMOSunIQ!

Contact

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen:

  1. Sandra Krikke, ouder van AMOS unIQ-leerling (voorzitter)
  2. Wouter Beishuizen, ouder van AMOS unIQ-leerling (penningmeester)
  3. Annemieke van der Groen, directeur van de Vlinderboom en de Poseidon
  4. Marly Hartsuiker, ouder AMOS unIQ-leerling
Contactadres

AMOS, Stichting Vrienden van AMOS unIQ
Postbus 9646
1006 GC, Amsterdam

T 020 4106810
E amosuniq@amosonderwijs.nl

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. RSIN nummer: 853587693.