AMOS unIQ is relatief nieuw (sinds schooljaar 2012), en daarom gaan de ontwikkelingen heel snel.

Van het uitwerken van een visie en onderwijsconcept tot de toepassing in de praktijk; het gebeurt allemaal in een kort tijdsbestek met voortdurend de drive om onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken: ouders, schoolteams vand e vier scholen, orthopedagogen, andere HB-scholen in Nederland en (externe) experts. Er is een aangepast curriculum ontwikkeld, dat wordt gecombineerd met een speciale aanpak op pedagogisch en didactisch gebied. Er worden speciaal leerkrachten aangetrokken, die ervaring hebben en extra geschoold worden in het lesgeven van uw kind. Samen verzorgen wij een onderwijsaanbod dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die door de overheid aan het basisonderwijs worden gesteld, en tegelijk aan de unieke behoefte van hoogbegaafde kinderen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind wordt uitgedaagd en kan zich gewaardeerd en veilig voelen

Welzijn van uw kind staat voorop

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die in binnen AMOS unIQ aangeboden wordt past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar worden in veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.

Novilo

Voor de ontwikkeling van AMOS unIQ werkt AMOS samen met Novilo. Novilo begeleidt basisscholen bij het creëren van een plek voor hoogbegaafde leerlingen – soms in de klas, en soms zoals in ons geval via voltijds basisonderwijs. Alle medewerkers van Novilo hebben praktijkervaring met het onderwijs aan hoogbegaafden. Bovendien delen we een passie met Novilo: het verlangen om passend onderwijs te realiseren voor het hoogbegaafde kind.