AMOS unIQ

Wij bieden, als enige in Amsterdam Noord, een plek waar hoogbegaafde kinderen zich voltijds samen met hun peers kunnen ontwikkelen. Er is in ons brede onderwijsaanbod aandacht voor de basisvaardigheden. Deze worden compact en in een hoger tempo, top-down, behandeld.
We bieden onze leerlingen periodiek de mogelijkheid om vraagstukken te onderzoeken binnen unIQ-projecten. Dit doen we niet alleen door lessen te geven of onderzoek te doen in boeken en teksten. We gaan hiervoor ook naar musea en andere interessante plekken. Binnen ons onderwijs is een goede afstemming met de groep en de leerling belangrijk. Hierom houden we de groepen klein. In een unIQ groep zitten gemiddeld zo'n 20 leerlingen.

In ons onderwijsaanbod is veel aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies, het leren leren en het ontwikkelen van een effectieve attitude ten aanzien van leren en ontdekken.
We leren leerlingen om te gaan met fouten, falen en frustratie (‘Vitamine F’) en zien dit als noodzakelijk voor het leerproces. Om dit inzichtelijk te maken, gebruiken we de metafoor van de Learning Pit (de Leerkuil).

De vakken schaken, programmeren, Spaans en Chinees worden gegeven door vakleerkrachten.

Als u geïnteresseerd bent in voltijds hoogbegaafdenonderwijs in Amsterdam Noord, kunt u ook direct contact zoeken met
AMOS unIQ 06-213 846 29

Voor meer informatie over deze vorm van passend onderwijs en de aanmeldprocedure, verwijzen wij graag naar de website van AMOS unIQ www.amosuniq.nl