Er kunnen verschillende reden zijn waarom u gedurende de schoolloopbaan van uw kind van school wilt wisselen.

Heeft u De Bonkelaar uitgekozen als nieuwe school voor uw kind dan kunt u een afspraak maken met de directie, Linda Schaasberg; telefoonnummer 020 631 1945