Kinderen kunnen al in de kleutertijd onderzocht worden op hun IQ. Toch hebben de resultaten van een IQ-test op die leeftijd nog maar weinig voorspellende waarde.

Een IQ op kleuterleeftijd zegt iets over het niveau van dat moment, maar nog niet veel over toekomstige ontwikkeling. Pas vanaf de leeftijd van 7-8 jaar worden de resultaten van een intelligentietest meer stabiel en daarmee meer betrouwbaar. Er zijn daarom geen aparte AMOS unIQ-groepen voor kleuters.

Toch hebben we op De Bonkelaar veel aandacht voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. We willen ook onze jonge leerlingen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau bieden. We zijn dan ook alert op signalen van een voorsprong en passen ons onderwijskundig programma aan op het individuele kind.