Hier vindt u alle informatie over pluslessen

Informatie

Wat zijn pluslessen?

Naast het reguliere lesaanbod op De Bonkelaar worden er ook pluslessen gegeven. De pluslessen zijn lessen waar de kinderen op een andere manier worden uitgedaagd: Het werken met projecten en niet standaard vakgebieden. De kinderen vaardiger maken in het leren te leren en plannen en uitdagen om anders te denken en basisvaardigheden te koppelen en uit te bouwen.

Wie komen in aanmerking voor de pluslessen?

Kinderen met een I score op de CITO’s rekenen, begrijpend lezen en lezen, komen in aanmerking voor de plusgroepen. Daarnaast zijn er ook kinderen die deze scores niet halen, maar wel de behoefte hebben aan de uitdaging van de pluslessen. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen o.a. onderpresteren, faalangst.

Nieuws

Sinds een aantal jaar geven we “Pluslessen” op De Bonkelaar. De meerwaarde van deze lessen is dat de kinderen op een andere manier uitgedaagd worden en dat zij samen met andere kinderen werken aan projecten en “niet standaard” vakgebieden (b.v. filosofie, Chinees en wiskunde)