Naast de formele Medezeggenschapsraad beschikt De Bonkelaar ook over een, informele, Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij (het organiseren van) diverse activiteiten gedurende het schooljaar.

Ouderraad

Op basisschool De Bonkelaar is een ouderraad actief. Als ouderraad vormen wij de brug tussen de ouders en de school. Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders bij de school en organiseren activiteiten die hieraan bijdragen.

OR leden De Bonkelaar 2023 – 2024

  • Voorzitter: Sara Baig (ouder van Rahmahn, groep 6 en Safa, groep 5A)
  • Financiën: Joris Crèvecoeur (ouder van Simon, groep 8 unIQ)

Overige leden:

  • Selkan Yalin - Guclu (ouder van Mert, groep 3 en eren, groep 1/2C)
  • Layla Meijer (ouder van Billy, groep 7 en Kiki, groep 5A)
  • Nida van Oostbree (ouder van Hamza, groep 7 en Talha, groep 1/2B)
  • Ayse Tula - Isler (ouder van Musa, groep 6 en Zeynep, groep 4)
  • Wendy van Houten (ouder van Anchalina, goep 5A en Nyran, groep 3B)
  • Yvonne Maquiné (ouder van James, groep 6)
  • Felicia Geldhof (ouder van Djessie, groep 7, Jason, groep 6 en Selina, groep 4)
  • Charity de Vries (ouder van Gior'reallyo, groep 1/2B)
 
 

Vergaderingen

Wij organiseren diverse leuke en leerzame activiteiten in en rondom school: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, sportdag, avondvierdaagse en het eindfeest.

Onze vergaderingen zijn openbaar: alle ouders en leerkrachten zijn van harte welkom. Wilt u iets bespreekbaar maken? U kunt uw onderwerp of idee altijd aandragen voor de agenda via bonkelaar.ouderraad@amosonderwijs.nll

Inkomsten

De inkomsten van de ouderraad voor de activiteiten zijn vooral afkomstig uit de ouderbijdragen. Onze Commissie Financiën stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. Wij stellen, samen met de medezeggenschapsraad, deze begroting definitief vast.

Actief worden in de ouderraad?

Interesse om zelf actief te worden in de ouderraad? U bent meer dan welkom! Structureel of incidenteel: wij zijn blij met al uw hulp. U kunt ook alleen actief zijn in een vaste commissie. Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen: bonkelaar.ouderraad@amosonderwijs.nl

Maar u kunt één van ons natuurlijk ook op school aanspreken.