De Bonkelaar is een relatief kleine school in de Molenwijk in Amsterdam Noord. De leerresultaten van de kinderen zijn uitstekend en de uitstroom is bovengemiddeld.

Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek “Zo doen wij dat hier”.

In alle lokalen heeft de school de beschikking over een smartboard. Het onderwijs is zo ingericht dat alle kinderen actief betrokken worden bij de lessen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van tablets waarop kinderen vanaf groep 4 de verwerking van de lesstof maken.

"De Bonkelaar laat de wind niet door de hekken waaien."

Binnen de lessen wordt gewerkt vanuit drie niveaus. Hierdoor kunnen kinderen die de stof goed begrijpen snel aan de slag, kunnen andere kinderen een langere instructie krijgen en blijft er tijdens het zelfstandig werken tijd over om een paar kinderen op hun eigen niveau verder te helpen.

Het VVE-programma “Startblokken” van De Bonkelaar werkt vanuit betekenisvolle situaties. Dit betekent dat de kinderen vanuit “het herkenbare” nieuwe dingen leren. Zoals bijvoorbeeld een thema tandarts. Hoe maak je een afspraak, welke begrippen horen erbij, maak een plattegrond van de praktijk, enzovoort.

Op De Bonkelaar laten we de kinderen profiteren van de mogelijkheden die er zijn. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de hele school zetten we actief in op ICT-vaardigheden. We willen dat alle kinderen van school gaan met goede ICT-vaardigheden.

Binnen het onderwijs creëren we niet alleen aandacht voor kinderen met extra instructiebehoefte, maar ook voor kinderen die een stap verder zijn. De school heeft een plusgroep voor de “meerbegaafde” kinderen. De Bonkelaar heeft ook 2 groepen voor hoogbegaafde kinderen. Wij zijn de derde locatie van AMOS die dit type onderwijs mag aanbieden. Meer over AMOS unIQ vindt u elders op onze website, of op de site van AMOS: www.amosonderwijs.nl/amosuniq.

De Bonkelaar is een school met een stevige leerbasis, oog voor talent en kansen voor iedereen.