Hier vindt u alle informatie over groep AMOS unIQ 5/6/7

Juf Paula

Hoogbegaafde kinderen denken snel en kunnen complexe zaken aan. Ze zijn creatief in het bedenken van oplossingen, hebben een brede belangstelling en scheppen plezier in het creëren. Ook zijn ze sensitief, autonoom en intens levend en hebben ze behoefte aan eigenaarschap, compacte en top-down instructie, een gedifferentieerd curriculum dat tegemoetkomt aan het hogere orde denken en past bij hun interesse en talent en hen daarmee motiveert. De leerlingen hebben belang bij een onderwijsprogramma dat aansluit bij hun zone van naaste ontwikkeling, werk op eigen niveau. Ook onderwerpen als prikkelgevoeligheid, een veilig sociaal en emotioneel klimaat en intensiteit krijgen ruim de aandacht. Van diverse scholen binnen en buiten Amsterdam stromen kinderen na een toelatingsprocedure vanaf groep 5 bij ons in. Leerlingen ervaren het als heel fijn om met ‘peers’ in een klas te zitten.

Meester Marius

     Meester Bram