Onze medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit twee ouders en twee teamleden. De directeur is adviserend lid zonder stemrecht. De M.R. is te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven en is wettelijk verplicht. Het geeft ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over het beleid van de school. De M.R. komt ongeveer acht maal per jaar bij elkaar. De ouders in de MR worden door middel van verkiezingen door de ouders gekozen.

De MR bestaat op dit moment uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
Namens de ouders Jeanne Belkadi-Sibbald en een vacature.


Namens de leerkrachten zitten Nellie Plat en Marion Brassé in de MR.

De MR-leden komen een aantal keren bijeen. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De directie van de school, Linda, zit daarom bij de meeste vergaderingen om de onderwerpen uit te leggen.

De gekozen ouders doen hun best om de school en het team namens de ouders kritisch te volgen en te steunen. Dit kan natuurlijk alleen met de steun van die ouders zelf. Zij willen graag jullie zorgen en vragen horen en zullen ook kwesties, die in de MR naar voren komen, aan jullie voorleggen.

De verslagen liggen ter inzage op de Bonkelaar.