Omdat leerlingen en omstandigheden natuurlijk niet op alle scholen hetzelfde zijn, kunnen scholen niet zomaar met elkaar worden vergeleken. Daarom zijn scholen onderverdeeld in zeven groepen: de schoolscoregroepen.

Scholen uit groep 1 zijn scholen met bijna allemaal leerlingen met een Nederlandstalige achtergrond, scholen uit groep 7 zijn scholen met overwegend leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.

Resultaten Cito Eindtoets:

2018

Gemiddelde score zonder correcties: 538.7

Gemiddelde score van vergelijkbare scholen: 534.9

Gemiddelde score exclusief LWOO-leerlingen: 539.3

2019

Gemiddelde score zonder correcties: 530.8

Landelijk gemiddelde: 535.7

Gecorrigeerde score: 531.4

2020

In 2020 is er i.v.m. het cornavirus geen eindtoets afgenomen.

2021

Gemiddelde score zonder correcties: 533.1

Landelijk gemiddelde: 534.5

Gecorrigeerde score: 533.1