Verkiezing oudergeleding medezeggenschapsraad De Bonkelaar

Tot vrijdag 22 juni kon u zich aanmelden voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van De Bonkelaar. Wij zijn blij te melden dat er twee kandidaten zich hebben aangemeld, te weten:

  • Brenda de Jonge (Jessie Hall gr.4)
  • Aziz Oilkiadi (Sohaib Olikadi gr.6)

U kunt schriftelijk, vanaf maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli, uw voorkeursstem geven middels het meegegeven formulier. Deze kan in de daarvoor bedoelde box gedeponeerd worden.

Motivatie van de kandidaten

Brenda de Jonge

Ik ben Brenda de Jonge en samen met mijn man hebben we een dochter, Jessie Hall. Jessie zit in groep 4 bij juf Monique.

De afgelopen jaren ben ik vaak betrokken geweest op De Bonkelaar. Als ik niet aan het werk ben, dan help ik graag een handje mee. Om mijn betrokkenheid te vergroten, wil ik plaatsnemen in de medezeggenschapsraad van onze school. Op deze manier kan ik meer kennis opdoen van de schoolse/ouder zaken en behoefte van de school, haar ouders en kinderen. Samen met de andere MR leden wil ik onze school, wil ik een stem zijn voor iedereen, zodat kind, ouder en leerkracht met een fijn gevoel naar school kan gaan en/of werken.

Aziz Oilkadi

Als account heb ik onder andere subsidieverantwoording controles gedaan onder Amsterdamse basisscholen (Asko/Dyade)/ Deze ervaringen en het feit dat ik cijfermatig onderlegd ben, zal een toegevoegde waarde zijn voor de MR. Verder ben ik zeer sociaal en goed te benaderen waardoor ik een goede stem van de ouders kan vertolken. Ik luister graag naar andere en ben behulpzaam waar nodig. Derhalve ben ik gemotiveerd om in de MR plaats te nemen en wat te betekenen voor onze school.